logo Yushi
YUSHI

เช่าเก้าอี้พลาสติก

ขายแล้ว (0)

เช่าเก้าอี้พลาสติก บริการให้เช่าเก้าอี้พลาสติกสำหรับจัดงาน Event และ Exhibition

รหัสสินค้า :
เช่าเก้าอี้พลาสติก
IN - STOCK

เช่าเก้าอี้พลาสติก บริการให้เช่าเก้าอี้พลาสติกสำหรับจัดงาน Event และ Exhibition งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์, เปิดตัวคอนโด, ประชุมวิสามัญ, งานสัมมนา, งานพรีเซนต์ บริษัทฯ, พระราชทานปริญญาบัตร, งานพิธีสำคัญ, ขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, งานเลี้ยง