logo Yushi
YUSHI

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เพื่ออธิบายให้คุณทราบถึงการที่บริษัทฯ ใช้ โปรแกรมคุกกี้ (cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น”) เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เมื่อคุณใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ (“แพลตฟอร์มออนไลน์”) ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดให้มีบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทฯ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ (Browser) ของคุณส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ชนิดของบราวเซอร์ (Browser) ของคุณ
  • หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงก่อนที่คุณจะเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ
  • หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมในแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ
  • จำนวนเวลาที่คุณใช้ในการชมหน้าแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าว สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่คุณค้นหาในแพลตฟอร์มออนไลน์ เวลาเข้าชม วันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพแพลตฟอร์มออนไลน์ การบริการและสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการได้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำของบราวเซอร์ หรือบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเข้าชมแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยทำให้การใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดความสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้น โดยประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งาน มีดังต่อไปนี้

รายการคุกกี้

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก (ไฟล์ข้อความ) ที่เว็บไซต์ซึ่งได้รับการเข้าชมขอให้เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เพื่อให้จดจำข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่นข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เราจะเป็นผู้กำหนดคุกกี้เหล่านั้นที่เรียกว่าคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคุกกี้ที่มาจากโดเมนอื่นนอกเหนือจากโดเมนที่คุณกำลังเข้าชม เพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาและการตลาดของเรา ยิ่งไปกว่านั้น เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ การจอง หรือการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้คุณจะไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อวิเคราะห์หรือปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้ประสิทธิภาพ

คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

  • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย

คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านไซต์ของเราโดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของเรา โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต์อื่นๆ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ
ทั้งนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์ของเราอาจมีลิงก์ (link) เชื่อมโยงไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์และบริการของบุคคลภายนอก หากคุณกดลิงก์ (link) ดังกล่าวเพื่อไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์และบริการของบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งทางเราไม่สามารถ รับผิดชอบใดๆ แทนบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

คุณสามารถตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นได้ โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ (browser) ของคุณ หรือสามารถปิดการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นจากการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้
ทั้งนี้ บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ออนไลน์ออนไลน์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น หากคุณตั้งค่าบราวเซอร์ (browser) ของคุณด้วยการปิดการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) คุณอาจไม่สามารเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565