logo Yushi
YUSHI

ตู้กดน้ำดื่ม 2 ระบบ

ขายแล้ว (0)

ตู้กดน้ำดื่ม 2 ระบบ

ตู้กดน้ำดื่ม 2 ระบบ

ตู้กดน้ำดื่ม 2 ระบบ สำหรับทำน้ำเย็นและน้ำร้อน

ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 30.5 x 38 x 108 cm

ทำน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 85 – 95 °C

ตู้กดน้ำดื่ม 2 ระบบ

ตู้กดน้ำดื่ม 2 ระบบ สำหรับทำน้ำเย็นและน้ำร้อน

ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 30.5 x 38 x 108 cm

ทำน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 85 – 95 °C