logo Yushi
YUSHI

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. พัดลมอุตสาหกรรมรุ่น DFP Series รับประกันสินค้า 1 ปี และรับประกันมอเตอร์ 5 ปี
 2. พัดลมอุตสาหกรรม รุ่นอื่นๆ รับประกันสินค้า 1 ปี และรับประกันมอเตอร์ 1 ปี
 3. พัดลมยักษ์ รับประกัน 2 ปี หากสินค้าเกิดขัดข้อง ชำรุด ในระยะเวลารับประกัน ทางบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ภายใน 7 วัน กรณีสินค้าเกิดปัญหาหลังจากนี้ ทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแก้ไข ภายใน 1 สัปดาห์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. งานระบบ รับประกัน 1 ปี หรือ วิศวกรติดตั้งระบบเป็นผู้กำหนด หากระบบที่ติดตั้งเกิดปัญหาในระยะเวลาประกัน ทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 5. ในระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ บริการซ่อมสินค้าฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่
 6. ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือเกิดจากการใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งานเท่านั้น
 7. บริการซ่อมถึงบ้านหรือสำหนักงาน ต้องเป็นพัดลมอุตสาหกรรมมูลค่าสินค้า 8,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์ ขึ้นไป เช่นพัดลมฟาร์ม พัดลมไอเย็นขนานใหญ่
 8. พัดลมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าไม่เกิน 8,000 บาท เช่น พัดลมตั้งพื้นหรือติดผนังให้ลูกค้าส่งเฉพาะมอเตอร์ หากเป็นพัดลมระบายอากาศ ลูกค้าสามารถถอดตัวพัดลมหรือเฉพาะมอเตอร์ ส่งมาที่ศูนย์บริการยูชิ กรุ๊ป เพื่อดำเนินการซ่อม แต่หากต้องการให้ช่างเข้าบริการซ่อมถึงบ้านหรือสำหนักงานจะคิดเป็นค่าดำเนินการนอกสถานที่ ค่าเดินทางโดยคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางจริง
 9. ลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จไว้และใช้เป็นใบรับประกันสินค้าได้
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน

 1. ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 02-517-0688
 2. เมื่อสินค้ามีปัญหา เสีย ชำรุด จะมีค่าบริการอะไหล่และค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท หรือติดต่อสอบถามข้อมูลการบริการได้ที่ 02-517-0688
 3. กรณีล้างทำความสะอาดสินค้า แต่ละครั้ง จะมีค่าบริการทำความสะอาด ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท หรือติดต่อสอบถามข้อมูลการบริการได้ที่ 02-517-0688