logo Yushi
YUSHI

Electronic Access Locking

ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

Electronic Access Locking

ระบบป้องกันการเข้าถึงและล็อคทางอิเล็กทรอนิกส์

ผสมผสานระบบล็อคและสลักแบบกลไกที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของเราเข้ากับระบบสั่งงานอิเล็กทรอนิกส์ มอบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและระบบการเข้าถึงที่ควบคุมและตรวจสอบจากระยะไกล 

ระบบล็อคประตูแบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ช่วยให้เปลี่ยนจากการล็อคด้วยกุญแจแบบกลไกเป็นการเข้าถึงแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์ล็อคอัจฉริยะและระบบควบคุมการเข้าออกที่หลากหลาย 

ผ่านทางการ์ด RFID รหัส PIN หรือเทคโนโลยีบลูทูธแสดง 1-1 จาก 1 รายการ

NEW INNOVATION FOR LIFE นวัตกรรมใหม่ เพื่อชีวิต

yushi-group innovation
บริการจัดส่งฟรี
yushi-group innovation
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
yushi-group innovation
ชำระด้วยบัตรเครดิต
yushi-group innovation
สินค้ารับประกัน