logo Yushi
YUSHI

เช่าอุปกรณ์จัดงาน

ขายแล้ว (0)

บริการให้เช่าอุปกรณ์จัดงานสำหรับจัดงาน Event และ Exhibition

บริการให้เช่าอุปกรณ์จัดงานสำหรับจัดงาน Event และ Exhibition งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์, เปิดตัวคอนโด, ประชุมวิสามัญ, งานสัมมนา, งานพรีเซนต์ บริษัทฯ, พระราชทานปริญญาบัตร, งานพิธีสำคัญ, ขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, งานเลี้ยง