logo Yushi
YUSHI

ตู้แช่เคาน์เตอร์ สแตนเลส 10.6 คิว

ขายแล้ว (0)

ตู้แช่เคาน์เตอร์ สแตนเลส 10.6 คิว

ขนาดความจุ 300 ลิตร (10.6 คิว)

ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 120 x 75 x 85 cm

อุณหภูมิความเย็น -15 ถึง -18 °C

ใช้กระแสไฟ 4.50 A, 820 W / 220-240 V, 50 Hz.