logo Yushi
YUSHI

ติดตั้ง พัดลม ฟาร์ม ในโรงเลี้ยงไก่อย่างเดียวพอไหม Yushi Group มีคำตอบ

16 มีนาคม 2566
264 เข้าดู

ในปัจจุบันนี้การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผู้คนเริ่มหันมาทำ ฟาร์มแบบปิดกันมากขึ้น เนื่องจากฟาร์มแบบปิด สามารถป้องกัน การติดเชื้อจากภายนอก ได้มากกว่าฟาร์มแบบเปิด โดยการทำฟาร์มในลักษณะนี้ จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ และปรับสภาพอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มักจะใช้ พัดลม ฟาร์ม หรือ พัดลมอุตสาหกรรม ในการติดตั้งภายในฟาร์ม เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

สำหรับใครที่ทำธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ วันนี้ Yushi Group จะพาคุณมาทำความรู้จักเกี่ยวกับพัดลมฟาร์ม ว่ามีหลักการทำงานเป็นอย่างไร เลือกติดตั้งพัดลมฟาร์ม ในโรงเลี้ยงไก่อย่างเดียวพอไหม? เพื่อเป็นแนวทางให้คุณได้เลือกพัดลม ที่ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด

พัดลม ฟาร์ม มีหน้าที่ทำอะไร สำคัญแค่ไหน

พัดลม ฟาร์ม มีหน้าที่ทำอะไร สำคัญแค่ไหน

พัดลมฟาร์ม (Industrial Propeller Fan) เป็นหนึ่งในพัดลมอุตสาหกรรม ที่มีการออกแบบให้มีใบพัดขนาดใหญ่ และมีองศาใบพัดที่เหมาะสม พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับ อุตสาหกรรมปศุสัตว์โดยเฉพาะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็น ฟาร์มไก่, ฟาร์มหมู, ฟาร์มนก รวมถึงฟาร์มสัตว์ชนิดอื่น ๆ ก็มักจะใช้พัดลมฟาร์มเป็นตัวช่วยในการระบายอากาศ

แต่ไม่ได้หมายความว่า พัดลม ฟาร์ม จะต้องใช้กับโรงเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียว เพราะสามารถนำมาใช้ ในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง หรือคลังสินค้าได้เช่นเดียวกัน โดยพัดลมฟาร์มจะมีหน้าที่ระบายอากาศ เพิ่มความเร็วลมในพื้นที่ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และช่วยลดความร้อน หรือความชื้นสะสมภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

เมื่ออากาศภายในฟาร์มสัตว์ เกิดการหมุนเวียน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค จากการแพร่ระบาดของโรคอื่น ๆ ได้ นอกจากจะช่วยเรื่องการระบายอากาศแล้ว การติดตั้งพัดลมฟาร์ม ยังช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในฟาร์มให้คงที่ ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งส่งผลดีต่อสัตว์เลี้ยง เพราะหากอุณหภูมิสูงเกินไป อาจทำให้สัตว์เกิดอาการเครียด หรือล้มตายได้ง่าย

พัดลม ฟาร์ม ลดอุณหภูมิโรงเลี้ยงได้ไหม


การติดตั้งพัดลมฟาร์ม ภายในโรงเลี้ยงสัตว์ แน่นอนว่าหน้าที่หลักๆ คือ ช่วยในเรื่องการระบายอากาศ แต่มีหลายครั้งที่ผู้ประกอบการมักจะถามว่า “พัดลมฟาร์มสามารถลดอุณหภูมิได้ไหม?” คำตอบ คือ “ได้” แต่มีเงื่อนไขมากมาย ในการที่จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ลดลง เพราะต้องดูจากความชื้นสัมพัทธ์ในพื้นที่ แหล่งกำเนิดความร้อนทั้งภายใน และภายนอกตัวอาคาร

ระยะความสูงจากพื้นสู่หลังคา รวมไปถึงการออกแบบอาคาร และช่องลม เป็นต้น ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว การใช้พัดลมฟาร์มเพื่อลดอุณหภูมิ จึงเป็นเรื่องรอง แต่หน้าที่หลักๆ ของพัดลมชนิดนี้ คือ เรื่องการระบายอากาศ และช่วยลดความร้อน หรือความชื้นสะสมภายในพื้นที่ ซึ่งการลดอุณหภูมิจึงเป็นผลพลอยได้จากคุณสมบัติเหล่านี้นั่นเอง

เสริม พัดลมอุตสาหกรรม ตัวช่วยลดอุณหภูมิโรงเลี้ยง

เสริม พัดลมอุตสาหกรรม ตัวช่วยลดอุณหภูมิโรงเลี้ยง

การใช้พัดลมอุตสาหกรรมในโรงเลี้ยงไก่ มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นภูมิอากาศร้อนชื้น การทำโรงเลี้ยงสัตว์แบบเปิด จึงไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ แม้อากาศจะถ่ายเทสะดวกมากแค่ไหน แต่ในบางฤดูกาลก็อาจเกิดอากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้

ทำให้สัตว์เลี้ยงบางชนิด อย่างเช่น ไก่ ทนสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่ไหว ส่งผลให้เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่หรือล้มตาย ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด ซึ่งข้อดีของพัดลมอุตสาหกรรม ที่มีต่อโรงเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบปิด มีดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทอากาศ โดยการทำความเย็นด้วยวิธีระเหยน้ำ แล้วเปลี่ยนความร้อนให้กลายเป็นความร้อนแฝง ในการเพิ่มไอน้ำเพื่อลดอุณหภูมิในอากาศ จากการเพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธ์ และไอน้ำในอากาศ

2. พัดลมอุตสาหกรรม หรือ พัดลมดูดอากาศโรงงาน สามารถระบายอากาศได้หลายแบบ เช่น ดูดระบายความร้อน กลิ่น ควัน หรือดูดระบายอากาศ ภายในโรงเรือน

3. พัดลมอุตสาหกรรมที่ออกแบบ เพื่อใช้สำหรับโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ระบบปิด จะให้ปริมาณลมมาก ถ่ายเทอากาศได้ดี มีออกซิเจนหมุนเวียนมากขึ้น ลดกลิ่น ทำงานเงียบ ทนทาน และช่วยประหยัดไฟ

4. โครงสร้างของพัดลมฟาร์ม ทำจากสังกะสี มีส่วนผสมของอะลูมิเนียม และซิลิคอน ทำให้มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรงคงทน สามารถเคลื่อนย้าย หรือทำการติดตั้งได้สะดวก

5. พัดลมฟาร์ม เป็นพัดลมอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น พัดลม ฟาร์ม 50 นิ้ว มีคุณสมบัติให้ปริมาณลมมาก ไม่มีเสียงดังรบกวนสัตว์เลี้ยง มีให้เลือกทั้งแบบมีบานเกล็ดปิด และบานเกล็ดเปิดลม ช่วยป้องกันแมลง ขณะไม่ใช้งาน

จะเห็นได้ว่าพัดลมอุตสาหกรรม มีความสำคัญกับโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ระบบปิดอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยระบายอากาศได้ดีแล้ว ยังสามารถช่วยลดกลิ่น และป้องกันการแพร่กระจาย ของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากสัตว์ได้ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก

การทำฟาร์มเลี้ยงไก่ ต้องทำระบบระบายอากาศแบบไหน

การทำฟาร์มเลี้ยงไก่ ต้องทำระบบระบายอากาศแบบไหน

การทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มักจะทำเป็นระบบปิด เนื่องจากประเทศไทยมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงทำให้การทำฟาร์มสัตว์ ต้องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการใช้พัดลมฟาร์มถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญ ที่ทำให้อากาศภายในฟาร์มหมุนเวียน ถ่ายเทสะดวก หากต้องการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ แนะนำว่าควรเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อน ที่สำคัญเราสามารถควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนได้ด้วยวิธีการต่างๆ

ระบบระบายอากาศในโรงเรือนแบบปิด มักจะใช้หลักการระบายความร้อนด้วยน้ำ และใช้พัดลมฟาร์มเป็นตัวถ่ายเทอากาศ โดยมีแผ่นรังผึ้ง (Cooling Pad) ที่ปล่อยให้น้ำไหลผ่านจนเปียกชุ่ม เมื่อเปิดพัดลมที่อยู่ในแนวตรงกันข้ามกับแผ่นรังผึ้ง อากาศภายนอกจะถูกดูดผ่านแผ่นรังผึ้ง แล้วเข้ามายังภายในโรงเรือน ทำให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลง ช่วยให้อากาศภายในหมุนเวียน รู้สึกเย็นสบาย ซึ่งวิธีการนี้ใช้หลักการระเหยของน้ำ

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่า การลดความร้อนภายในโรงเรือนนั้น มีตัวช่วยหลัก ๆ ก็คือ พัดลมฟาร์ม หรือ พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการลดความร้อนอีกหลายรูปแบบ แต่สิ่งสำคัญก็คือ ควรเลือกรูปแบบการลดความร้อน ที่เหมาะสมกับโรงเรือนของเรามากที่สุด เพื่อให้ไก่ หรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ 

 

อยากติดตั้ง พัดลม ฟาร์ม ในโรงเลี้ยงสัตว์ ให้ Yushi Group เป็นตัวช่วย!

Yushi Group ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศในพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวก และสามารถลดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ โดยมีพัดลมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น

  • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
  • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
  • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
  • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ

ถ้าอยากให้อากาศภายในอาคารเย็นเร็วมากขึ้น สามารถใช้งานพัดลมควบคู่กับ Evaporative Cooler จะช่วยลดความร้อนสะสมในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้มีลมเย็นหมุนเวียนในอาคาร สามารถส่งความเย็นได้อย่างครอบคลุมทั้งพื้นที่ถึง 1,600 ตารางเมตร โดยช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน และมีบริการหลังการขายที่พร้อมจะดูแลคุณ เพราะมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานพัดลมระบายอากาศได้สมบูรณ์ตลอดเวลา


หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group
Line@: Yushi Group
YouTube: Yushi Group
E-mail: info@yushi.co.th
Tel: 02-517-0688