logo Yushi
YUSHI

การทำงาน พัดลมยักษ์ Big Fan

29 มิถุนายน 2561
258 เข้าดู

         HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Ceiling Fan) ได้รับอิทธิพลมาจากการออกแบบของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งหลักการทำงานของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์คือ มีความเร็วรอบต่ำ (Low Speed) แต่สามารถสร้างแรงยกตัวและปริมาณลมมหาศาล (High Volume) ให้เกิดขึ้นได้ ด้วยหลักการของ “ Bernoulli Effect “


        ด้วยหลักการดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาสายพานการผลิตพัดลมยักษ์เพื่อเพิ่มความเร็วลมและระบายอากาศขนาดใหญ่ขึ้น โดย บริษัทในกลุ่ม ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดฐานการผลิตพัดลมขึ้นในประเทศไทยโดยมีฐานการผลิตอยู่ในกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่เศษ โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นในการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ

        โดยพัดลมรุ่นแรกที่ทำการผลิตคือรุ่น YSBC-7200 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดขนาด 7.2 เมตร สามารถสร้างปริมาณลมกว่า 13,200 m³/min โดยผลิตไปแล้วกว่า 200 ตัวในระยะเวลา 1 ปี (2016 – 2017) โดยหลักการทำงาน คือการสร้างความเร็วลมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ติดตั้ง และดึงอากาศร้อนจากด้านบนเหนือปีกพัดลมสู่พื้น (โดยหลักความร้อนจะอยู่บริเวณใต้หลังคาและความร้อนจะลอยตัวขึ้นไปสะสมด้านบนเพื่อรอระบาย) เมื่อลมกระทบพื้นจะเกิดการปะทะและหักเหทิศทางออกทางด้านข้าง แต่ด้วยปริมาณลมมหาศาลที่เพิ่มเข้ามาตลอดจากพัดลมยักษ์จึงทำให้ลมเพิ่มความเร็วลมขึ้นด้วย (Wind Jet) โดยความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับระยะความสูงในการติดของพัดลมด้วย

ข้อดีของ HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Ceiling Fan) มีหลายประการ ดังต่อไปนี้

          1. สร้างลมเย็นสบาย สามารถกระจายไปในพื้นที่บริเวณกว้าง
          2. ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขี้นโดยการระบายกลิ่นและควันออกจากพื้นที่
          3. ลดปัญหาการเกิดไอน้ำบนผลิตภัณฑ์ สินค้า และพื้นที่โดยรอบอันส่งผลการการผลิตโดยตรงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โลหะ
          4. ใช้พลังงานในการทำงานน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบระบายอากาศแบบอื่น โดย สินค้า ของกลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ประหยัดไฟฟ้าเพียง 40 – 60 บาทต่อวัน / 8 ชั่วโมง
          5. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นพลังงานสะอาด
          6. มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการออกแบบระบบความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์
 
       เป็นทางเลือกที่สามารถเติมอากาศ ระบายอากาศ สร้างความเย็น ลดจำนวนการใช้งานของพัดลมขนาดเล็ก และประหยัดพลังงานสูงสุดได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้ง ยังสามารถใช้ร่วมกับสินค้าในระบบ Ventilation อื่น ๆ เพื่อสร้างระบบ “ Hybrid Systems “ ขึ้นในระบบได้ อาทิ ใช้ควบคู่กับระบบอีแวป (Evaporative Systems) แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (Air Conditioning) พัดลมฟาร์ม (Propeller Fan) และพัดลมอื่น ๆ เพื่อการประหยัดพลังงาน เพราะอีกหน้าที่หนึ่ง คือการสร้างลมหมุนเวียนภายในระบบทำให้เครื่องทำความเย็นหลักไม่ต้องทำงานเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง
 
       โดย HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Ceiling Fan) ของ ยูชิ กรุ๊ป ควบคุมมาตรฐานทั้งการผลิต ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ด้วยตนเองเพื่อรับประกันความปลอดภัยในสินค้าและบริการ โดยการควบคุมคุณภาพโดยไม่ได้ทำการจัดจำหน่ายแบบเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถควบคุมคุณภาพทั้งการผลิตและติดตั้งได้ เพราะพัดลมมีขนาดใหญ่ หากเกิดความผิดพลาดในการติดตั้งอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ อันเป็นนโยบายที่ผู้บริหาร ยูชิ กรุ๊ป ยึดถือมาโดยตลอด

       และในปี 2018 ทางกลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด จะนำ HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Ceiling Fan) ในขนาดอื่น ๆ อาทิ 6.1 เมตร , 4.2 เมตร และ 3.6 เมตร แต่จะเป็นเทคโนโลยี DC Brushless ได้รับมาตรฐาน มอก. ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานขึ้นอีกหลายเท่าตัว เข้ามาตอบโจทย์ผู้ประกอบการในประเทศไทย อาทิ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก , โรงแรม , สถานที่ท่องเที่ยว , ยิมเนเซียม , วัด , โรงเรียน และอื่น ๆ