โลโก้ ยูชิ กรุ๊ป

INNOVATION FOR LIFE
YUSHI GROUP CO.,LTD.

Tel. 02-5170688

โครงการร่วมลงทุน

      ข่าวสารและกิจกรรม บริษัท ยูชิ กรุ๊ป และ บริษัทในเครือ


เจรจาเช่าพื้นที่ติดทะเลกรุงเทพเอกชนเลี้ยงกุ้งออแกนิก


เชิญอาจารย์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมาเทรนนิ่งการปลูกผัก ผลไม้ ในโรงเรือน

ผู้บริหารนำหุ้นส่วนคนญี่ปุ่นเข้าพบ พล.ร.ท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองทัพเรือสัตหีบ voluptates cumque เพื่อขอความร่วมมือในโครงการเกษตร 4.0 ร่วมกับกลุ่มบริษัท Yushi Group