โลโก้ ยูชิ กรุ๊ป

INNOVATION FOR LIFE
YUSHI GROUP CO.,LTD.

Tel. 02-5170688

ข่าวสารและกิจกรรม

            บริษัทในเครือ ยูชิ กรุ๊ป เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคม โดยจัดกิจกรรม CSR ไตรมาสละ 1 ครั้ง เรามุ่งเน้นด้านการสร้างจิตสำนึก แห่งการให้ และการแบ่งปัน
            ทั้งนี้ ได้ร่วมกับ บริษัทในเครือ ยูชิ กรุ๊ป ทั้ง 16 บริษัท ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในองค์กรให้แน่นแฟ้น และร่วมมือกันในการตอบแทนสังคม


Navy sathahip mini-half marathon

โครงการ Navy sathahip mini-half marathonมอบทุนการศักษา

ปันรักให้น้อง คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้เดินทางไปมอบทุนการศักษาFire Drill Yushi Groupบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือแนะนำสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการของเรา สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-8125159