โลโก้ ยูชิ กรุ๊ป

INNOVATION FOR LIFE
YUSHI GROUP CO.,LTD.

Tel. 02-5170688

ร่วมงานกับเรา

      สนใจร่วมงานกับ บริษัท ยูชิ กรุ๊ป และ บริษัทในเครือของเรา


YUSHI GROUP CO.,LTD.

กลุ่มบริษัท ยูชิ เกิดจากการแตกตัวทางธุรกิจของครอบครัว "จึงสวนันทน์" ซึ่งในอดีตประสบความสำเร็จจากธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งหล่อหลอมมานานกว่า 60 ปี จากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน พวกเรารวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีต่างต่างมาอย่างยาวนาน
Tel. 02-517 0688 ต่อ 112
www.yushi.co.th

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

1.เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• ติดต่อ Supplier เจรจาต่อรองราคาสินค้า เปรียบเทียบราคาสินค้า
• จัดเอกสารการสั่งซื้อตามรายการซื้อ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะด้านการสื่อสาร เจราจาต่อรอง และหากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้
• ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี
• สาขา : บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.Web Content(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง SEO และจัดการสื่อ Online

• เขียน Content เพื่อนนำเสนอสินค้าได้หลายแบบ

• อัพเดต Web Site ของบริษัทในเครือ

• ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปตามที่กำหนด

• ประสานงานกับบริษัทในเครือเกี่ยวกับการนำเสนอ Content บนสื่อ online

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง SEO

• มีทักษะและวิธีการพูด วิธีการนำเสนอ และติดต่อประสานงาน

• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ

• ประเภทของงาน : งานประจำ

• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

• การศึกษา : ปริญญาตรี

• คณะ : การตลาด

• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.Web Master/Progrmmer(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• Design และเขียน Web Site ได้ สามารถใช้ภาษาในการเขียน Web Site

• และโปรแกรมหลากหลาย เช่น Java php

• มีประสบการณ์เขียน Web Site อย่างน้อย 2-3 ปีจะพิจารณาเป้นพิเศษ

• เข้าใจโครงสร้างและการทำงานการตลาดออนไลน์ SEO

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี

• Design และเขียน Web Site ได้ สามารถใช้ภาษาในการเขียน Web Site

• และโปรแกรมหลากหลาย เช่น Java php

• เข้าใจโครงสร้างและการทำงานการตลาดออนไลน์ SEO

• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ

• ประเภทของงาน : งานประจำ

• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

• การศึกษา : ปริญญาตรี

• คณะ : คอมพิวเตอร์

• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

4.Creative Manager(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• มีความรู้ด้านสื่อโฆษณาและ Conection ทางด้านสื่อ

• ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อโฆษณาให้กับทางบริษัท

• เสริมสร้างภาพลักษณ์เรื่องแบรด์ให้กับบริษัท

• วางแผนในการประชาสัมพันธ์แบรนด์บริษัทในเครือให้เป็นที่รู้จัก

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี

• มีความรู้ด้านสื่อโฆษณาและ Conection ทางด้านสื่อ

• เข้าใจโครงสร้างและการทำงานการตลาดออนไลน์ SEO

• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง

• มีทักษะและวิธีการพูด วิธีการนำเสนอ การแสดงออก นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ

• ประเภทของงาน : งานประจำ

• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

• การศึกษา : ปริญญาตรี

• คณะ : คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

• คณะ : การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องID MART CO.,LTD.

วิเคราะห์ ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมจัดจำหน่าย แบบครบวงจร
Tel. 02-517 0688 ต่อ 112
www.idmart.co.th

1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Engnieer)พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องจักรให้กับผู้ใช้

• หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ

• ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานของสินค้า

• เข้าพบและค้นหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ

• พร้อมกับดูแลรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันให้คงอยู่

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี

• ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ

• ประเภทของงาน : งานประจำ

• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

• การศึกษา : ปริญญาตรี

• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

•คณะ : บริหารธุรกิจ

• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

2.วิศวกรออกแบบ (งานระบบ)(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ

• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย

• พร้อมทั้งประเมินราคา

• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี

• ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

• มวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี

• ประเภทของงาน : งานประจำ

• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

• การศึกษา : ปริญญาตรี

• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

• สาขา : วิศกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา

**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

3.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า

• รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า

• เป็นผู้ประสานงานตามข้อตกลงลูกค้าและบริษัทให้ดำเนินไปในระดับพึงพอใจ

• ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลูกค้า

• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

• มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว

• แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้

• มีวินัยและตรงต่อเวลา

• ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ประเภทของงาน : งานประจำ

• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

• การศึกษา : ปริญญาตรี

• การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี

• สาขา :บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องYUSHI SYSTEMS CO.,LTD.

ให้บริการงานติดตั้ง และงานบริการ PM ทุกประเภทสินค้า โดยวิศวกรช่างทีมงานมืออาชีพ
Tel. 02-517 0688 ต่อ 112
www.yushisystem.com

1.วิศวกรออกแบบ (งานระบบ)(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ

• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย

• พร้อมทั้งประเมินราคา

• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี

• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้

• มีความสามารถด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี

• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง

• ประเภทของงาน : งานประจำ

• เพศ : ชาย

• ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี

• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

• การศึกษา : ปริญญาตรี

• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

• สาขา : วิศกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา

**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

2.วิศวกรไฟฟ้า(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ

• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย

• พร้อมทั้งประเมินราคา

• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี

• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้

• มีความสามารถด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี

• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง

• ประเภทของงาน : งานประจำ

• เพศ : ชาย

• ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี

• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

• การศึกษา : ปริญญาตรี

• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

• สาขา : วิศกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา

**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

3.ช่างเทคนิค(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• ตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลม และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั่วไป

• มีความรู้พื้นฐานเรื่องการต่อไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า

• มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง

คุณสมบัติ

 

• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

• สามารถขึ้นที่สูงได้

• ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง

• สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

• ม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

• ประเภทของงาน : งานประจำ

• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

• การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

4.โฟร์แมน(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

• ควบคุมการติดตั้งและดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแผน

คุณสมบัติ

•  เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

• มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมการก่อสร้างงานระบบระบายอากาศ แอร์

• มีความเป็นผู้นำ

• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานส่วงเวลาได้

• ถ้ามีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ประเภทของงาน : งานประจำ

• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

• การศึกษา : ปวช.ปริญญาตรี

• สาขา : ที่เกี่ยวข้อง

**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

5.พนักงานขาย (Sale)(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  เสนอขายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ

•  และเครื่องจักรให้กับผู้ใช้ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ

•  ทั้งในพื้นที่ในกรุงเทพและพื้นที่ต่างจังหวัด ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานของสินค้า

•  เข้าพบและค้นหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ

•  พร้อมกับดูแลรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันให้คงอยู่

คุณสมบัติ

•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี

•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

•  มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง

•  มีความรู้เรื่องเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

•  มีทักษะและวิธีการพูด วิธีการนำเสนอ การแสดงออก นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

•  มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  เพศ : ชาย/หญิง

•  ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

•  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

•  การศึกษา : ปริญญาตรี

•  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

•  คณะ : บริหารธุรกิจ

•  คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้องYUSHI GLOBAL SUPPLY CO.,LTD.

จัดจำหน่ายสินค้า ทุกชนิด ของบริษัทในเครือ ยูชิ กรุ๊ป
Tel. 02-517 0688 ต่อ 112
www.yushisupply.com

1.เจ้าหน้าที่บัญชี (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  ทำรายการลงบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินด้วยโปรแกรม Express

คุณสมบัติ

•  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

•  มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

•  มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร

•  มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และติดตามงาน

•  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรม Express

•  มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ อดทนต่องาน และสามารถรักษาความลับได้

 

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  เพศ : หญิง

•  ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี

•  คณะ : ปริญญาตรี

•  สาขา : สาขาบัญชี

•  สถานที่ : กรุงเพทมหานคร

2.PC Promotion (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  ดูแล PC นำเสนอขายสินค้า

•  มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว

•  ติดต่อและประสานงานกับทางห้างเรื่องการออกบูธและสต๊อกสิ้นค้า

คุณสมบัติ

•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี

•  มีประสบการณ์การดูแล PC

•  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

•  หากมีประสบการด้านการติดต่อกับห้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

•  มีรถยนต์ส่วนตัว

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

•  การศึกษา : ปวช.ปริญญาตรี

•  สาขา : ที่เกี่ยวข้อง

**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

3.PC PromotionPC พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  รับผิดชอบการแนะนำสินค้าของบริษัท และให้บริการลูกค้า ณ ร้านตัวแทนจำหน่าย

•  ดูแลยอดขายและสต็อกสินค้า

•  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสรุปรายงานแก่หัวหน้าทุกสัปดาห์

•  สามารถเดินทางได้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

คุณสมบัติ

•  เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

•  มีทักษะการแนะนำสินค้า

•  มีวินัยและตรงต่อเวลา พร้อมทำงานภายใต้กฎระเบียบ

•  พร้อมปฎิบัติงานตามเวลาห้าง

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  สถานที่ : ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

•  การศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

•  สาขา : ที่เกี่ยวข้อง

**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

4.PC พื้นที่ต่างจังหวัด (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  รับผิดชอบการแนะนำสินค้าของบริษัท และให้บริการลูกค้า และ ร้านตัวแทนจำหน่าย

•  ดูแลยอดขายและสต็อกสินค้า

•  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสรุปรายงานแก่หัวหน้าทุกสัปดาห์

คุณสมบัติ

•  เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

•  มีทักษะการแนะนำสินค้า

•  มีวินัยและตรงต่อเวลา พร้อมทำงานภายใต้กฎระเบียบ

•  พร้อมปฎิบัติงานตามเวลาห้าง

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  สถานที่ : ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

•  การศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

•  สาขา : ที่เกี่ยวข้อง

**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

5.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า

•  รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า

•  เป็นผู้ประสานงานตามข้อตกลงลูกค้าและบริษัทให้ดำเนินไปในระดับพึงพอใจ

•  ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลูกค้า

•  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติ

•  เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

•  มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว

•  แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้

•  มีวินัยและตรงต่อเวลา

•  ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

•  การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี

•  สาขา :บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องYUSHI VENTILATORS CO.,LTD.

ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และนำเข้าพัดลม ทุกประเภท เช่น พัดลมอุตสาหกรรม ,พัดลมระบายอากาศ , พัดลมไอเย็น , พัดลมท่อ PVT , พัดลมฟาร์ม
Tel. 02-517 0688 ต่อ 112
www.yushiventilators.com

1.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  ตรวจรับสินค้า เข้า-ออก

•  ควบคุม Stock ในปริมาณที่กำหนด

•  จัดเตรียมสินค้าพร้อมส่ง

•  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

•  หรือหากใช้ Senior Soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 

•  เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

•  ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office

•  ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

•  การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

•  สาขา : ที่เกี่ยวข้อง

**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

2.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า

•  รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า

•  เป็นผู้ประสานงานตามข้อตกลงลูกค้าและบริษัทให้ดำเนินไปในระดับพึงพอใจ

•  ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลูกค้า

•  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติ

 

•  เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

•  มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว

•  แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้

•  มีวินัยและตรงต่อเวลา

•  ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

•  การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี

•  สาขา :บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องYUSHI LOGISTIC CO.,LTD.

ให้บริการงานขนส่งสินค้า ทั่วประเทศ โดยทีมงานมืออาชีพ
Tel. 02-517 0688 ต่อ 112

1.เพนักงานขับรถ (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  ขับรถส่งสินค้า ในกรุงเทพและปริมณฑล

•  มีความรู้ด้านช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

  

•  เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

•  รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล

•  มีใบขับขี่รถยนต์

•  ไม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

•  การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

•  สาขา : ที่เกี่ยวข้อง

**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

2.เเจ้าหน้าที่ขนส่ง (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  ติดตามไปกับคนขับรถส่งสินค้า เก็บเช็ค วางบิล

•  ยกของหนักได้

•  ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

   

•  เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

•  มีความแข็งแรงในการขนและยกของหนักได้

•  รักงานบริการ

•  ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง

•  ไม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

•  การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**YUSHI BIGFAN CO.,LTD.

ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และนำเข้าพัดลมใบยักษ์ ขนาดใหญ่
Tel. 02-517 0688 ต่อ 112
www.yushifandb.co.th

1.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน

•  ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า

•  รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า

•  เป็นผู้ประสานงานตามข้อตกลงลูกค้าและบริษัทให้ดำเนินไปในระดับพึงพอใจ

•  ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลูกค้า

•  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติ

   

•  เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

•  มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว

•  แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้

•  มีวินัยและตรงต่อเวลา

•  ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

•  ประเภทของงาน : งานประจำ

•  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

•  การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี

•  สาขา :บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสวัสดิการ

•  ค่าตอบแทนพิเศษ

•  มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

•  เงินโบนัสตามผลงาน

•  ประกันสังคม

•  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

•  ค่าทำงานล่วงเวลา

สวัสดิการเพิ่มเติม

•  ประกัน AIA

•  โบนัส

•  ค่าคอมมิชชั่น 

•  ค่าน้ำมัน/ ค่าทางด่วน / ค่าสึกหรอ

•  ดูงานในต่างประเทศ

•  การปรับเงินเดือนประจำปี

•  สิทธิการหยุดงานในวันคล้ายวันเกิด

•  วันหยุดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ และ วันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน

•  ทั้งนี้ บริษัท ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสวัสดิการตามกฎหมาย อีกหลายรายการ

สนใจร่วมงาน

Mail : HR1@yushi.co.th

Phone : 02-5170688 ต่อ 112


 Click ดูรายละเอียดงานอื่นๆ