โลโก้ ยูชิ กรุ๊ป

INNOVATION FOR LIFE
YUSHI GROUP CO.,LTD.

Tel. 02-5170688

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ ปันรักให้น้อง

      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทในเครือ ยูชิกรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อตอบแทนสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ชื่อโครงการ "ปันรักให้น้อง"
      ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ในเครือยูชิ กรุ๊ป ทั้ง 16 บริษัท ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้กับน้องๆ ในโรงเรียน เพชรบุรี ปัญญานุกุล จังหวัด เพชรบุรี
      เพื่อตอบแทนสังคม และปลูกฝังจิตสำนึก แห่งการให้ที่สุขใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ


มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือแนะนำสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการของเรา สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-8125159