โลโก้ ยูชิ กรุ๊ป

INNOVATION FOR LIFE
YUSHI GROUP CO.,LTD.

Tel. 02-5170688

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ Navy sathahip mini-half marathon

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมาพนักงาน ในเครือบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในการ สนับสนุนกิจกรรม CSR เพื่อสังคม
      "โครงการ Navy sathahip mini-half marathon"
นำรายได้ส่วนหนึ่งเข้า กองทัพเรือ เพื่ออนุรักษ์ พื้นที่ในเขตกองทัพเรือ กิจกรรมในครั้งนี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับข้าราชการทหารเรือและประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือแนะนำสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการของเรา สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-8125159