เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

     เกี่ยวกับเรา กลุ่มบริษัท ยูชิ เกิดจากการแตกตัวทางธุรกิจของครอบครัว “จึงสวนันทน์” ซึ่งในอดีตประสบความสำเร็จจากธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งหล่อหลอมมานานกว่า 60 ปี จากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน พวกเรารวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีต่างต่างมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันพวกเรานำประวัติศาสตร์ของต้นตระกูลเรา และสิ่งที่สะสมมา นำมาผสมผสานกับนวัตกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ สร้างแนวทาง ทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยนำห่วงโซ่ (Supply Chain) ทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างมาเป็นฐานในการต่อยอดทางธุรกิจ หรือทำ M&A ในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น
     ซึ่งพวกเราให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีนวัตกรรมเท่านั้น กลุ่มบริษัทยูชิในวันนี้นอกจากภาคอุตสาหกรรมที่เราชำนาญแล้ว เรานำนวัตกรรมที่เรามี ขยายธุรกิจไปสู่ภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยสินค้าที่เราริเริ่มจะต้องเกิดจากพื้นฐานที่เรามีความชำนาญคือภาคอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีที่เราสะสมมา สร้างความได้เปรียบทางการผลิตให้กับสินค้าใหม่ของบริษัท
     ดังนั้นการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทยังอ้างอิงได้กับความชำนาญที่เรามี และลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าที่เรานำเสนอ ทางฝ่ายบริหารขอฝากสินค้าและบริการกับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย รายได้ส่วนหนึ่งทางทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะนำมาพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กลุ่มเกษตรกรรมในประเทศไทย ภายใต้มอตโต้ “พาเกษตรกรรมไทยไปตลาดโลก”

VISION วิสัยทัศน์

“New Innovation For Life”

นวัตกรรมใหม่ เพื่อชีวิต

MISSION พันธกิจ

     เรามุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์รวมสินค้า และ บริการ อุตสาหกรรมครบวงจร

นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม

      ดำเนินการด้านธุรกิจด้านการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร จากประเทศและแบรนด์ชั้นนำ อาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา สหภาพยุโรป จีน และ เยอรมัน โดยสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร

      ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร “One Stop Shopping for Industrial Products” ทำธุรกิจขายสินค้าอุตสาหกรรม และบริการ การติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้า ลม น้ำ และ ออโตเมชั่น ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ระบบระบายอากาศ

      จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม ระบบระบายอากาศ โบลเวอร์อุตสาหกรรม ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และไม่ก่อมลพิษ เพื่อความพึ่งพอใจของลูกค้า ประกอบกับจิตสำนึกที่ห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ระบบออโตเมชั่น

      เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การทำระบบออโตเมชั่นในโรงงาน เพื่อแก้ปัญหาในการผลิตในส่วนต่างๆ ในโรงงานคุณ โดยมีทีมงานที่มี ประสิทธิภาพด้านการผลิตเครื่องจักร,ด้านการติดตั้งเครื่องจักรหน้างาน ด้านทีมติดตั้งควบคุมระบบเครื่องจักร,โรบอท,คอนเวเยอร์ และอื่นๆ