สมัครงาน

สมัครงาน

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ยูชิ กรุ๊ป เปิดรับ สมัครงาน หลายอัตรา เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ องค์กรเรามีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีนวัตกรรม กลุ่มบริษัทยูชิ นอกจากภาคอุตสาหกรรมที่เราชำนาญแล้ว เรานำนวัตกรรมที่เรามี ขยายธุรกิจไปสู่ภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยสินค้าที่เราริเริ่มจะต้องเกิดจากพื้นฐานที่เรามีความชำนาญคือภาคอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีที่เราสะสมมา สร้างความได้เปรียบทางการผลิตให้กับสินค้าใหม่ของบริษัท

logo yushigroup

สมัครงาน บริษัท YUSHI GROUP CO.,LTD.

จัดจำหน่าย และนำเข้าพัดลม ทุกประเภท เช่น พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมระบายอากาศ, พัดลมไอเย็น, พัดลมท่อ PVT, พัดลมฟาร์ม สินค้าอุตสาหกรรม ระบบออโตเมชั่น วิเคราะห์ นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมจัดจำหน่าย แบบครบวงจร สินค้าและยังมีบริการอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-517-0688 ต่อ 112
Web Site : www.yushi.co.th

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ติดต่อ Supplier เจรจาต่อรองราคาสินค้า เปรียบเทียบราคาสินค้า
• จัดเอกสารการสั่งซื้อตามรายการซื้อ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะด้านการสื่อสาร เจราจาต่อรอง และหากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้
• ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี
• สาขา : บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. Web Content(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง SEO และจัดการสื่อ Online
• เขียน Content เพื่อนนำเสนอสินค้าได้หลายแบบ
• อัพเดต Web Site ของบริษัทในเครือ
• ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปตามที่กำหนด
• ประสานงานกับบริษัทในเครือเกี่ยวกับการนำเสนอ Content บนสื่อ online
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง SEO
• มีทักษะและวิธีการพูด วิธีการนำเสนอ และติดต่อประสานงาน
• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : การตลาด
• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. Creative Manager(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• มีความรู้ด้านสื่อโฆษณาและ Conection ทางด้านสื่อ
• ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อโฆษณาให้กับทางบริษัท
• เสริมสร้างภาพลักษณ์เรื่องแบรนด์ให้กับบริษัท
• วางแผนในการประชาสัมพันธ์แบรนด์บริษัทในเครือให้เป็นที่รู้จัก
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• มีความรู้ด้านสื่อโฆษณาและ Conection ทางด้านสื่อ
• เข้าใจโครงสร้างและการทำงานการตลาดออนไลน์ SEO
• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
• มีทักษะและวิธีการพูด วิธีการนำเสนอ การแสดงออก นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ :เทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
• คณะ : การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Engineer)พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องจักรให้กับผู้ใช้
• หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
• ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานของสินค้า
• เข้าพบและค้นหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ
• พร้อมกับดูแลรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันให้คงอยู่
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
•คณะ : บริหารธุรกิจ
• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
5. วิศวกรออกแบบ (งานระบบ)(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ
• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย
• พร้อมทั้งประเมินราคา
• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
• มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา
**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

6. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า
• รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
• เป็นผู้ประสานงานตามข้อตกลงลูกค้าและบริษัทให้ดำเนินไปในระดับพึงพอใจ
• ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลูกค้า
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว
• แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้
• มีวินัยและตรงต่อเวลา
• ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี
• สาขา :บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

YUSHI SYSTEMS CO.,LTD.

สมัครงาน บริษัท YUSHI SYSTEMS CO.,LTD.

บริษัท ยูชิ ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทในเครือยูชิกรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในการออกแบบ จะคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานบริการติดตั้ง แบบครงวงจร ทั้งไฟฟ้า ประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-517-0688 ต่อ 112
Web Site : www.yushisystems.com

1. วิศวกรออกแบบ (งานระบบ)(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ
• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย
• พร้อมทั้งประเมินราคา
• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้
• มีความสามารถด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี
• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : ชาย
• ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา
**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

2. วิศวกรไฟฟ้า(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ
• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย
• พร้อมทั้งประเมินราคา
• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้
• มีความสามารถด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี
• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : ชาย
• ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา
**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

3. ช่างเทคนิค(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลม และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั่วไป
• มีความรู้พื้นฐานเรื่องการต่อไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า
• มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• สามารถขึ้นที่สูงได้
• ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง
• สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
• ไม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

4. โฟร์แมน(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ควบคุมการติดตั้งและดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแผน
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมการก่อสร้างงานระบบระบายอากาศ แอร์
• มีความเป็นผู้นำ
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
• ถ้ามีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช.ปริญญาตรี
• สาขา : ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

5. พนักงานขาย (Sale)(หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• เสนอขายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ
• และเครื่องจักรให้กับผู้ใช้ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
• ทั้งในพื้นที่ในกรุงเทพและพื้นที่ต่างจังหวัด ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานของสินค้า
• เข้าพบและค้นหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ
• พร้อมกับดูแลรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันให้คงอยู่
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
• มีความรู้เรื่องเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะและวิธีการพูด วิธีการนำเสนอ การแสดงออก นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : ชาย/หญิง
• ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• คณะ : บริหารธุรกิจ
• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

YUSHI GLOBAL SUPPLY CO.,LTD.

สมัครงาน บริษัท YUSHI GLOBAL SUPPLY CO.,LTD.

ยูชิ โกลบอล ซัพพลาย คือ แหล่งรวมสินค้า หรือศูนย์กลางการจัดจำหน่ายสินค้าของ บริษัทในเครือยูชิ กรุ๊ป ที่ก่อตั้งแล้ว และกำลังขยาย Supply Chain โดยมุ่งเน้น สินค้าที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้รับเหมา ร้านอาหาร ลูกค้าบ้าน หรือแม้แต่งาน Project ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ยูชิ โกลบอล ซัพพลาย จึงได้เข้ามามีบทบาท โดยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ มีความทนทาน รวมไปถึงต้องใส่ใจการประหยัดพลังงานในการใช้งานอีกด้วย นอกจากนั้น ยูชิ โกลบอล ซัพพลาย ยังมุ่งเน้นกระจายสินค้าเข้าทางช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าในเครือยูชิได้ง่ายยิ่งขึ้น สินค้าคุณภาพ ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ่น ต้องที่นี่ ยูชิ โกลบอล ซัพพลาย



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel : 02-517-0688 ต่อ 112

Web Site : www.yushisupply.com

1. เจ้าหน้าที่บัญชี (หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ทำรายการลงบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินด้วยโปรแกรม Express
คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
• มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และติดตามงาน
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรม Express
• มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ อดทนต่องาน และสามารถรักษาความลับได้
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : หญิง
• ประสบการณ์ : 2 – 5 ปี
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• สาขา : บัญชี
• สถานที่ : กรุงเพทมหานคร

2. PC Promotion (หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ดูแล PC นำเสนอขายสินค้า
• มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว
• ติดต่อและประสานงานกับทางห้างเรื่องการออกบูธและสต๊อกสินค้า
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• มีประสบการณ์การดูแล PC
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• หากมีประสบการด้านการติดต่อกับห้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีรถยนต์ส่วนตัว
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช.ปริญญาตรี
• สาขา : ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

3. PC Promotion พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• รับผิดชอบการแนะนำสินค้าของบริษัท และให้บริการลูกค้า ณ ร้านตัวแทนจำหน่าย
• ดูแลยอดขายและสต็อกสินค้า
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสรุปรายงานแก่หัวหน้าทุกสัปดาห์
• สามารถเดินทางได้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะการแนะนำสินค้า
• มีวินัยและตรงต่อเวลา พร้อมทำงานภายใต้กฎระเบียบ
• พร้อมปฎิบัติงานตามเวลาห้าง
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• การศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
• สาขา : ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

4. PC พื้นที่ต่างจังหวัด (หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• รับผิดชอบการแนะนำสินค้าของบริษัท และให้บริการลูกค้า และ ร้านตัวแทนจำหน่าย
• ดูแลยอดขายและสต็อกสินค้า
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสรุปรายงานแก่หัวหน้าทุกสัปดาห์
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะการแนะนำสินค้า
• มีวินัยและตรงต่อเวลา พร้อมทำงานภายใต้กฎระเบียบ
• พร้อมปฎิบัติงานตามเวลาห้าง
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• การศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
• สาขา : ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

5. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า
• รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
• เป็นผู้ประสานงานตามข้อตกลงลูกค้าและบริษัทให้ดำเนินไปในระดับพึงพอใจ
• ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลูกค้า
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว
• แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้
• มีวินัยและตรงต่อเวลา
• ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี
• สาขา :บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Big fan

สมัครงาน บริษัท YUSHI BIGFAN CO.,LTD.

ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และนำเข้าพัดลมใบยักษ์ ขนาดใหญ่ และสินค้า ในเครือบริษัท ยูชิ กรุ๊ป นวัตกรรมการสร้างความเย็นระบบประหยัดพลังงานสูงสุดเพื่อตอบโจทย์ พื้นที่ขนาดใหญ่แก้ปัญหาความร้อน สะสมในพื้นที่, อากาศไม่ถ่ายเท ด้วยการผสมผสานระหว่างระบบ Evaporative cooler และพัดลม Big Ceiling Fan

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-517-0688 ต่อ 112
Web Site : www.yushibigfan.com

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า
• รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
• เป็นผู้ประสานงานตามข้อตกลงลูกค้าและบริษัทให้ดำเนินไปในระดับพึงพอใจ
• ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลูกค้า
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว
• แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้
• มีวินัยและตรงต่อเวลา
• ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช-ปริญญาตรี
• สาขา :บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

YUSHI LOGISTIC CO.,LTD.

สมัครงาน บริษัท YUSHI LOGISTIC CO.,LTD.

บริษัท ยูชิ โลจิสติกส์ จำกัด เราเริ่มต้นจากการขนส่งสินค้า ให้กับบริษัทในเครือยูชิ กรุ๊ป เพื่อรองรับธุรกิจการขนส่งสินค้า จากบริษ้ทในเครือ ทั้งหมด โดยปัจจุบัน บริษัท ยูชิ โลจิสติกส์ เราได้ขยายธุรกิจ เพิ่มช่องทางไปยังงานบริการลูกค้า ทั้งภายในเครือ และภายนอก มุ่งมั่นขนส่งสินค้า และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตรงเวลา ถึงมือผู้รับอย่างไร้กังวล ซึ่งลูกค้าจะได้รับบริการที่น่าเชื่อถือ เรามุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยมาตรฐานแบบมืออาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-517-0688 ต่อ 112
Web Site : #

1. พนักงานขับรถ (หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ขับรถส่งสินค้า ในกรุงเทพและปริมณฑล
• มีความรู้ด้านช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
• มีใบขับขี่รถยนต์
• ไม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สาขา : ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

2. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (หลายอัตรา)
ลักษณะงาน
• ติดตามไปกับคนขับรถส่งสินค้า เก็บเช็ค วางบิล
• ยกของหนักได้
• ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีความแข็งแรงในการขนและยกของหนักได้
• รักงานบริการ
• ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง
• ไม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

สวัสดิการ

สวัสดิการ

• ค่าตอบแทนพิเศษ
• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ประกันสังคม
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ค่าทำงานล่วงเวลา

สวัสดิการเพิ่มเติม

• ประกัน AIA
• โบนัส
• ค่าคอมมิชชั่น
• ค่าน้ำมัน/ ค่าทางด่วน / ค่าสึกหรอ
• ดูงานในต่างประเทศ
• การปรับเงินเดือนประจำปี
• สิทธิการหยุดงานในวันคล้ายวันเกิด
• วันหยุดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ และ วันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน
• ทั้งนี้ บริษัท ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสวัสดิการตามกฎหมาย อีกหลายรายการ

สนใจร่วมงาน

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณ อ้อม
Mail : HR1@yushi.co.th
Phone : 02-517-0688 ต่อ 112
หรือได้ที่ บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด