ทำความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องทำเครื่องเย็น Evaporative Air Cooler

ทำความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องทำลมเย็น Evaporative Air Cooler

Posted Leave a comment

👉ทำความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องทำเครื่องเย็น ( Evaporative Air Cooler) 👉Evap เป็นทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีแบบประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการ Evaporation ในการระเหยของน้ำ เป็นตัวรับความร้อนจากอากาศทำให้ลมที่ได้มีอุณหภูมิลดต่ำลง และปราศจากละอองน้ำ ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์หรือสารทำความเย็นจึงช่วยประหยัดไฟ📌วัตถุประสงค์ของการใช้งาน📌1. ใช้เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานภายในโรงงาน บริษัท หรือพื้นที่พักผ่อน บ้านพักอาศัย2. เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 5-10 องศา โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง3. เพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร4. เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธิ์ (Fresh […]

ลักษณะการติดตั้งระบบระบายอากาศ

ลักษณะการติดตั้งระบบระบายอากาศ (Evaporative Systems)

Posted Leave a comment

ลักษณะการติดตั้งระบบระบายอากาศ (Evaporative Systems) Warm Air / Cold Air : ลมเย็นที่ได้จะส่งผ่านทางท่อส่งลม (Air Duct) ไปสู่พื้นที่ที่ต้องการ สามารถนำมาช่วยระบายความร้อนในพื้นที่ที่มีอากาศอบอ้าว อันเกิดจากการแผ่ความร้อนของเครื่องจักร หรืออุุณหภูมิของอากาศโดยรอบ เหมาะกับการติดตั้งในอาคารแบบเปิด อาคารแบบปิดและอาคารแบบกึ่งเปิดกึ่งปิด Spot Air Cooling : การจ่ายลมเย็นแบบเฉพาะจุด เหมาะกับพื้นที่ที่ทราบตำแหน่งเดินหรือจุดทำงานที่ผู้ใช้แน่นอน ทำให้สามารถรับลมเย็นได้ตรงจุด เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานแบบไม่เคลื่อนที่และเป็นแหล่งก่อให้เกิดความร้อนสะสม ซึ่งสามารถป้องกันและช่วยให้ความร้อนไม่แพร่กระจายไปบริเวณอื่นๆ Space Air Cooling […]

Belt Drive Blower

แก้ปัญหา กลิ่นและควัน โดยใช้ โบลเวอร์ดูดควัน Industrial Blower

Posted Leave a comment

กลิ่นและควัน ปัญหาเล็กที่ไม่เล็ก หากพูดถึงกลิ่นและควัน ไม่ว่าจะเกิดในอาคารบ้านเรือน ส่วนประกอบอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ไฟป่า เหตุธรรมชาติ หรืออื่น ๆ ล้วนแต่เป็นปัญหากวนใจที่เราไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ เพราะเป็นมลพิษทางอากาศสร้างผลกระทบต่อสุขภาพทางตรงกับระบบทางเดินหายใจ โดยสาเหตุของการเกิดกลิ่นและควันต้นกำเนิดก็คือการเผาไหม้หรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางด้านเคมีจากความร้อนนั่นเอง ซึ่งควันแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดหลักคือ ควันดำ และควันขาว ซึ่งมีกระบวนการเกิดควันจากแหล่งกำเนิดต่างกันออกไป • ควันดำ เกิดอนุภาคเล็ก ๆ ของผงคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมดของเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ […]

Industry Propeller Fans 1024-575

พัดลมฟาร์ม (Propeller Fan) เย็นประหยัด ขจัดความร้อน

Posted Leave a comment

       พัดลมฟาร์ม (Industry Propeller Fan) การออกแบบได้รับอิทธิพลมาจากใบพัดของเครื่องบินรบสมัยสงครามโลก ซึ่งออกแบบให้มีใบพัดขนาดใหญ่และมีองศาใบพัดที่เหมาะสมเพื่อขับดันกำลังลมปริมาณมหาศาล โดยใช้แหล่งต้นกำลังน้อย เพื่อทำให้เครื่องหรือวัตถุบินเกิดแรงยกตัวได้ในที่สุด จนพัฒนามาใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์อย่างแพร่หลายในอเมริกา ยุโรป และได้กระจายเทคโนโลยีดังกล่าวมายังเอเชียในที่สุด ดังจะเห็นได้จาก ฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่เนื้อ – ไข่ ฟาร์มหมู ฟาร์มนก และอื่น ๆ     […]

Evaporative โรงงานอุตสาหกรรม

รู้หรือไม่? Evaporative Air Cooler เครื่องทำลมเย็น พัดลมไอเย็น ทำงานอย่างไร

Posted Leave a comment

       ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) หรือ Evap หรือ ระบบ พัดลมไอเย็น สุดแล้วแต่จะเรียกว่าอะไร แต่มันได้รับความนิยมในการใช้งานในประเทศไทยและประเทศเขตร้อนมาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาอย่างแพร่หลาย เนื่องจากระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) สามารถทำค่าการประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับระบบแอร์คอนดิชั่นเนอร์ และเย็นกว่าเมื่อเทียบกับระบบพัดลมปกติทั่วไปตามโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสถานที่อื่น ๆ โดยหลักการทำงานโดยทั่วไปของระบบอีแวป (Evaporative […]

หัวข้อ โซล่าร์ เทอร์มอล แอร์

โซล่าร์ เทอร์มอล แอร์ Solar thermal air conditioner เทคโนโลยีใหม่ เพื่อการประหยัดไฟยิ่งกว่าเดิม

Posted Leave a comment

โซล่าร์ เทอร์มอล แอร์ “ ( Solar thermal air conditioner) เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร แทบจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ เพราะสภาพอากาศในปัจจุบันมีแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศต่างก็พยายามที่จะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ ระบบอินเวอร์เตอร์ ระบบโซล่าเซลล์ และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในภาคอุตสาหกรรม […]

หัวข้อ การทำงานของพักลมยักษ์

การทำงานของ พัดลมยักษ์ (Big Fan) พัดลมเพดานใบใหญ่ พัดลมอุตสาหกรรม

Posted Leave a comment

HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Fan) ได้รับอิทธิพลมาจากการออกแบบของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งหลักการทำงานของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์คือ มีความเร็วรอบต่ำ (Low Speed) แต่สามารถสร้างแรงยกตัวและปริมาณลมมหาศาล (High Volume) ให้เกิดขึ้นได้ ด้วยหลักการของ “ Bernoulli Effect “ […]