บริการของเรา

บริการของเรา

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ที่สุดของนวัตกรรมของระบบปรับอากาศและระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เราเป็นผู้นำด้านสินค้าและบริการ หลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เราได้ทำการรวบรวมผลงานและโปรเจ็คอ้างอิงต่าง ๆ ทีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบางส่วนมาจัดแสดงไว้ เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในตัวตนของเราที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
” Saving Energy System “

ตัวอย่างผลงาน

ติดตั้ง Evaporation Systems

ติดตั้ง พัดลม Big Ceiling Fan

ติดตั้ง พัดลมระบายอากาศ

ติดตั้ง Blower Hood ดูดควัน , ดูดอากาศ ท่อ Spiral Duct

ซ่อมบำรุง CMP Preventive Maintenance

ติดตั้ง พัดลมไอน้ำ, หัวพ่นหมอก

ติดตั้ง ระบบประปา และไฟฟ้า

ติดตั้ง Fresh Air, Air-Condition

กว่า 100 โครงการ มากกว่า 1,000 โปรเจ็ค ที่ ยูชิ กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจ ในการออกแบบและติดตั้งงานระบบระบายอากาศในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอื่น ๆ มากมาย

ภาพตัวอย่างการติดตั้ง พัดลม Blower ภาพตัวอย่างการติดตั้ง เครื่องสร้างลมเย็น ให้โรงงานอุตสาหกรรม ภาพตัวอย่างการติดตั้ง เครื่องสร้างลมเย็น

warehouse ติดตั้งพัดลม อุตสาหกรรมภาพตัวอย่างการติดตั้ง พัดลมอุตสาหกรรมแบบแขวน

restaurant การติดตั้ง เครื่องสร้างลมเย็นภาพตัวอย่างการติดตั้ง Evaporation System

restaurant พัดลม อุตสาหกรรม การติดตั้งพัดลม ในร้านอาหาร

hospital การติดตั้งท่อดูดอากาศ ภาพตัวอย่าง การติดตั้งท่อดูดอากาศ ให้กับ โรงพยาบาล

การติดตั้งพัดลม เพดานใบใหญ่

departmentstore-1 การติดตั้ง อีแวป
การติดตั้ง อีแวป (เครื่องสร้างลมเย็น)
departmentstore-2 การติดตั้งพัดลมใบยักษ์
ภาพตัวอย่าง การติดตั้งพัดลมใบยักษ์ ให้กับ ห้าง สรรพสินค้า
departmentstore การติดตั้ง อีแวป
ตัวอย่างงานติดตั้ง เครื่องสร้างลมเย็น

horsefarm พัดลมฟาร์ม

บริการติดตั้ง พัดลมระบายอากาศ

hotel ตัวอย่างการติดตั้งพัดลม ไอเย็น
ตัวอย่างการติดตั้งพัดลม ไอเย็น