กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม  บริษัทในเครือ ยูชิ กรุ๊ป เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคม เรามุ่งเน้นด้านการสร้างจิตสำนึก แห่งการให้ และการแบ่งปัน ทั้งนี้ ได้ร่วมกับ กลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมดของเรา ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในองค์กรให้แน่นแฟ้น และร่วมมือกันในการตอบแทนสังคม

     เมื่อวันที่ 15 พฤษจิกายน 2560 เวลา 8. 30 -16.30 ที่ผ่านมา บริษัท ยูชิ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ได้ทำกิจกรรมซ้อมหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมาพนักงาน ในเครือบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในการ สนับสนุนกิจกรรม CSR เพื่อสังคม
“โครงการ Navy sathahip mini-half marathon”

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทในเครือ ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อตอบแทนสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ชื่อโครงการ “ปันรักให้น้อง”