หน้าแรก

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด เรามุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด เรามุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด

สินค้าและบริการ

สินค้า และบริการ บริษัทในเครือ ยูชิ กรุ๊ป

เกี่ยวกับเรา

yushi group company
เริ่มต้นการสร้าง Supply Chain ทางด้านด้านอุตสาหกรรมจากการก่อตั้งบริษัท น่ำแซ มิลเลนเนียม จำกัด ในปี 2540 โดยการขอเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทยในหมวดของชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (Components) สินค้าตัวแรกที่ทำตลาดและเริ่มต้นการจัดจำหน่าย คือมู่เลย์ (NBK Pulley)

เกี่ยวกับเรา

yushi group company
เริ่มต้นการสร้าง Supply Chain ทางด้านด้านอุตสาหกรรมจากการก่อตั้งบริษัท น่ำแซ มิลเลนเนียม จำกัด ในปี 2540 โดยการขอเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทยในหมวดของชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (Components) สินค้าตัวแรกที่ทำตลาดและเริ่มต้นการจัดจำหน่าย คือมู่เลย์ (NBK Pulley)

สินค้าและบริการ

ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร “One Stop Shopping for Industrial Products” บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจจัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม จากแบรนด์ชั้นนำหลายประเภท อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องจักร กุญแจ ชิ้นส่วนการส่งกำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า และให้บริการ การติดตั้งงานระบบไฟฟ้า , ระบบระบายอากาศ , ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบออโตเมชั่น ซิสเท็ม ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ยาวนานมากว่า 1 ทศวรรษ

กิจกรรมร่วมลงทุน

    ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างมาเป็นฐานในการต่อยอดทางธุรกิจ หรือทำ M&A ในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น พวกเราให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีนวัตกรรมเท่านั้น กลุ่มบริษัทยูชิในวันนี้นอกจากภาคอุตสาหกรรมที่เราชำนาญแล้ว เรานำนวัตกรรมที่เรามี ขยายธุรกิจไปสู่ภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วย

เช่าพื้นที่ เลี้ยงกุ้งออแกนิก

เช่าพื้นที่ เลี้ยงกุ้งออแกนิก

     บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ของเราได้มีการ เจรจาเช่าพื้นที่ติดทะเลกรุงเทพเอกชนเลี้ยงกุ้งออแกนิก

ปลูกผัดใน โรงเรือน

เทรนนิ่งการปลูกผัก ผลไม้

    เชิญอาจารย์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมาเทรนนิ่งการปลูกผัก ผลไม้ ในโรงเรือน ให้พนักงาน ของบริษัท ยูชิ กรุ๊ป

โครงการ เกษตร 4.0

โครงการเกษตร 4.0

     ผู้บริหาร บริษัท ยูชิ กรุ๊ป นำหุ้นส่วนคนญี่ปุ่นเข้าพบ พล.ร.ท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองทัพเรือสัตหีบ Voluptates cumque เพื่อขอความร่วมมือในโครงการเกษตร 4.0 ร่วมกับกลุ่มบริษัท Yushi Group

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทในเครือ ยูชิ กรุ๊ป เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคม เรามุ่งเน้นด้านการสร้างจิตสำนึก แห่งการให้ และการแบ่งปัน ทั้งนี้ ได้ร่วมกับ กลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมดของเรา ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในองค์กรให้แน่นแฟ้น และร่วมมือกันในการตอบแทนสังคม

     บริษัท ยูชิ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ได้ทำกิจกรรมซ้อมหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

     เครือบริษัท ยูชิ กรุ๊ป ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในการ สนับสนุนกิจกรรม CSR เพื่อสังคม “โครงการ Navy sathahip mini-half marathon”

     คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อตอบแทนสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ชื่อโครงการ “ปันรักให้น้อง”

     ทางบริษัทฯ ของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันมาโดยตลอด จึงได้มีการจัดกิจกรรม บริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก