หน้าแรก

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา

yushi group company
หากย้อนกลับไปเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเศษฐกิจของประเทศโดยอาศัยการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นสำคัญและเป็นยุคที่ชนชาติจีนจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยโดยอาศัยเพียงเสื่อผืน หมอนใบ เพื่อเข้ามาเสี่ยงโชคในกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา

yushi group company
หากย้อนกลับไปเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเศษฐกิจของประเทศโดยอาศัยการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นสำคัญและเป็นยุคที่ชนชาติจีนจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยโดยอาศัยเพียงเสื่อผืน หมอนใบ เพื่อเข้ามาเสี่ยงโชคในกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา

yushi group company
หากย้อนกลับไปเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเศษฐกิจของประเทศโดยอาศัยการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นสำคัญและเป็นยุคที่ชนชาติจีนจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยโดยอาศัยเพียงเสื่อผืน หมอนใบ เพื่อเข้ามาเสี่ยงโชคในกรุงเทพมหานคร

สินค้าและบริการ

ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร “One Stop Shopping for Industrial Products” บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจจัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม จากแบรนด์ชั้นนำหลายประเภท อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องจักร กุญแจ ชิ้นส่วนการส่งกำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า และให้บริการ การติดตั้งงานระบบไฟฟ้า , ระบบระบายอากาศ , ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบออโตเมชั่น ซิสเท็ม ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ยาวนานมากว่า 1 ทศวรรษ

สินค้าขายดี

สินค้าโปรโมชั่น

ระบบออโตเมชั่น

Palletizer Robot

       ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานหุ่นยนต์และแขนกล เพื่อทุ่นแรงในการยก – ย้ายสินค้าและอุปกรณ์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา สามารถทำงานในสภาวะอันตราย และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Semi – Auto Insert Packing Machine

       ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการผลิตและบรรจุสินค้า รวมทั้งการลดต้นทุนแรงงานคนในส่วนผลิต เพิ่มกำไร และลดการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ % น้อยลง

Automatic Pick and Place Machine

       ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหยิบสินค้าลงกล่องและบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการบรรจุ ลด Error ในส่วนผลิตท้ายไลด์ให้น้อยลง และสามารถบรรจุสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

Full Systems Packaging Machine

       ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการออกแบบไลด์เพื่อการผลิตและบรรจุสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิต ทั้งแบบกล่อง ถ้วย ซอง ทุกรูปแบบ โดยวิศวกรชำนาญการและมีประสบการณ์ทำงานในด้าน Automations System Intergrade สามารถคำนวณเวลาและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นหลังจากการลงทุนให้ผู้ประการพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วน

กิจกรรมร่วมลงทุน

    ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างมาเป็นฐานในการต่อยอดทางธุรกิจ หรือทำ M&A ในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น พวกเราให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีนวัตกรรมเท่านั้น กลุ่มบริษัทยูชิในวันนี้นอกจากภาคอุตสาหกรรมที่เราชำนาญแล้ว เรานำนวัตกรรมที่เรามี ขยายธุรกิจไปสู่ภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วย

เช่าพื้นที่ เลี้ยงกุ้งออแกนิก

เช่าพื้นที่ เลี้ยงกุ้งออแกนิก

     บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ของเราได้มีการ เจรจาเช่าพื้นที่ติดทะเลกรุงเทพเอกชนเลี้ยงกุ้งออแกนิก

ปลูกผัดใน โรงเรือน

เทรนนิ่งการปลูกผัก ผลไม้

    เชิญอาจารย์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมาเทรนนิ่งการปลูกผัก ผลไม้ ในโรงเรือน ให้พนักงาน ของบริษัท ยูชิ กรุ๊ป

โครงการ เกษตร 4.0

โครงการเกษตร 4.0

     ผู้บริหาร บริษัท ยูชิ กรุ๊ป นำหุ้นส่วนคนญี่ปุ่นเข้าพบ พล.ร.ท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองทัพเรือสัตหีบ Voluptates cumque เพื่อขอความร่วมมือในโครงการเกษตร 4.0 ร่วมกับกลุ่มบริษัท Yushi Group